Корес НЕТУЪРКС е фирма за телекомуникационни и информационни решения. Фирмата разполага с най-съвременната високоскоростна оптична мрежа за пренос на данни. Жаждата за иновиране и постоянните инвестиции в нови технологии, доведоха до изграждане на високоскоростна среда.Базирана на множество оптично свързани звена, мрежата позволява пренос на данни на големи разстояния, без забавяне и опасност от загуба.

Оптичната опорна мрежа обхваща над 70%, използвайки единствено подземни трасета. Това гарантира безпрепятствен достъп до интернет, независимо от метеорологичните условия.Всичко това позволява на Корес НЕТ да предоставя на клиентите си услуги с отличително високо качество и надеждност,задоволявайки и най-високите изисквания на потребителите - големи корпоративни клиенти, фирми от малък и среден бизнес и домакинства.